pohitlerowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rewizjonistyczna Bundesrepublik Deutschland stała się jednym z równorzędnych partnerów natowskiego „wolnego świata”. W ślad za tym awansował również szef jej służby wywiadowczej odrodzonej z pohitlerowskiej kadry. Nawet Amerykanie (artykuł „Time’a”) — określają pertraktacje Gehlena z jego byłym zwierzchnikiem i szefem CIA — Allanem Dullesem — jako „rozmowy dwóch czołowych przedstawicieli wywiadów wolnego świata”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mader, Julius 1961. Szara Ręka. Z genezy i kulis zachodnioniemieckiego wywiadu, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.