poheglowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Bez porównania głębszy z punktu widzenia ogólnoludzkiego i bez porównania ważniejszy z punktu widzenia rzeczowego niż krytyka filozofii poheglowskiej i prawdziwych socjalistów był spór Marksa z obu genialnymi proletariuszami, którzy niegdyś znacznie przyczynili się do ukształtowania jego poglądów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mehring, Franciszek 1950. Karol Marks. Historia jego życia, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.