pohanina

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) oraz słoweńską ajda, haida 6). Związek tej ostatniej z Heidekorn wyraźny, ale trudno nie wątpić o pochodzeniu z tej nazwy niemieckiej nazw polskiej, czeskiej 1 węgierskiej pohanki, jeśli już nie dla zbyt uderzającego ich podobieństwa do średniowiecznej łacińskiej nazwy gryki pagana, paganica, to dla faktu, że pohanina znajduje się w czeskim «Herbarzu» z roku 1416, a nazwę Heidenkorn notują dopiero z 2. połowy XV w.6). Rok 1500 polskiej poganki7) wobec czeskiej zapiski wskazuje na przejęcie przez Śląsk nazwy od Czechów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nitsch, Kazimierz 1955. Wybór pism polonistycznych. T. 2. Studia wyrazowe, Wrocław ; Kraków, Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.