pohamowywanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) C. 	English uznają, że znaczy ona: „zdolność do pohamowywania, powstrzymywania zachowania impulsywnego, albo powstrzymywania zachowania nastawionego na jakiś cel, ze względu na inny, ogólniejszy cel (more exclusive)”. T. Richards nazywa ją procesem umożliwiającym jednostce prawidłowe funkcjonowanie oraz skierowywanie impulsywnej motywacji w kanały społecznie akceptowane...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wojciechowski, Kazimierz (red.) 1986. Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.