pogwałcać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1 on potrzebuje jakiejś nowej energii w sobie, ale tej energii musi dostarczyć z zewnątrz Pan jego i Zbawca. Wprowadzenie wyższego źródła siły ku pomocy słabej naturze ludzkiej nie pogwałca tej natury, ponieważ każdy człowiek żywi w sobie tęsknotę do samo-uwznioślenia się, pragnienie do uniesienia się poza i ponad siebie. Jego niespokojność rodzi się z niemożności zdobycia pełnego zadowolenia w obrębie ograniczeń przestrzeni i czasu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sheen, Fulton J. 1956. Sursum corda, przeł. W. Pisarczyk, Londyn : Veritas
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.