pogramista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeśli chodzi o fakultatywnie potraktowane przysposobienie do zawodu 10-letnia szkoła ogólnokształcąca będzie przygotowywać uczniów jedynie do tych zawodów, które wymagają pełnego wykształcenia średniego. Uczniowie mogą więc zdobyć zawód operatora obsługującego maszyny matematyczne, operatora pogramisty, chemika-laboranta, elektro-radiotechnika itp. Nie będzie można natomiast wprowadzać nauczania specjalności odbiegających od treści wiedzy, którą otrzymują uczniowie w średnich szkołach ogólnokształcących, a więc spawacza, krawca itp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.