poeta-hrabia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 16 Może będzie na miejscu przypomnieć, co o pisarstwie naszych trzech wieszczów pisze Henryk Sienkiewicz, wkładając w usta starego szlachcica Zawiłowskiego wypowiedź odnoszącą się do młodego krewniaka-poety: „Niech pisze, niech pisze! Ja mu nie będę brał za złe [...]. Pan Zygmunt był szlachcicem i pisywał — i to, panie), nie od parady. Pan Adam był także szlachcic — a głośno o nim — głośniej niż o trzecim furfancie, co to się bawił w demokrację" (Rodzina Połanieckich, t. 3, Warszawa 1895, s. 110). Zauważmy kolejność: poeta-hrabia na pierwszym, poeta-demokrata — na ostatnim miejscu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Matuszewski, Józef 1991. Cham, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.