podburzyć

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pragną, a są między sobą sprzeczne. Mierosławskiego partya jest mała, ale zaciekła. Z nim łączą się podburzający agenci pasportami pruskiemi opatrzeni, którzyby i chłopów podburzyć, i cały ruch skrzywić chcieli, a to w celu, aby w Królestwie gorzćj było niż w Księztwie, aby reformy tamtejsze nie zmusiły i tu do reform.” W jednym z powyższych listów nadmienia, że przez wzgląd na szczupłe fundusze nie mógłby podejmować podwójnej podróży do Karlsbadu i do Królestwa; zdaje się jednak, że mu nietyle szło o większy wydatek, ale że chciał się bliżej przypatrzyć rozbudzonemu życiu w Warszawie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo