podbetlejemski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Okolice Betlejem 1. 	Bait Sahur. - Zwiedzajq,c miejsce narodzenia Jezusa szkoda by bylo pomin^c podbetlejemskie wzgörza, wsröd ktörych wiedzie droga do odleglego o okoio 3 km na wschöd od Betlejem osiedla Sahur, zwanego przez chrzescijan Wioskq. Pasterzy. Id^c przez pszeniczne pola, widzimy tlo scen opisanych Betlejem 169...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Baldi, Donato 1982. W ojczyźnie Chrystusa. Przewodnik po Ziemi Świętej, przekł. A. Kowalski, Asyż ; Kraków : Franciszkanie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.