pobzdurzyć

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W trzech następnych sezonach przybędzie jeszcze dalszych 121 przedstawień tej siódmej premiery, najsprawniejszego redutowego koncertu na trzy duże i siedem małych ról, przedstawienie to zrodzi naśladowców, swoją legendę, ten i ów pobzdurzy o zaszyfrowanej w Przechodniu tajnej formule redutowego bractwa, tu inni zmieszczą kanon redutowego stylu gry, ale to wszystko rozwiało się dawno lub tylko mgiełką jeszcze się snuje, a prócz nazwisk i cyfr pozostało i trwa — bodaj niezniszczalne — bajanie recenzenta na spłowiałych stronicach starej gazety, trwałe świadectwo chwilowego humoru krytyka, żadne świadectwo przedstawienia, najszczerszego wysiłku kilkunastu ludzi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szczublewski, Józef 1965. Pierwsza reduta Osterwy, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.