pobałakać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) plantacja, acc. -ą 136 pleczysty 257 pleść, piętę 116 pluchota 182 pluskota 182 płakiwać 263, 265, 266 płakliwy 253, 254 płaksiwy 252 płaskato-nosy 255 płaskaty 255 płeć 334 płodziciel 163 płyn 334, 335 po 56, po trochu czegoś dobrego 56, po twojemu 56 pobałakać 25 pobereżnik 22, 27, 161 pobieg 199, 206, 242 pobiegowy 242, 247, 248 pobocznik 161 poborca 155 pochodny 217, 229 pochodowy 217, 229 pochrzestne 112, 114 pochrzestnica 177 pochrzestnik 160, 177 pochwalon 139 pociąg 199—200, 206, 207 pocierpać 278, 308 pocierpnąć 278 pocisnąć 278, 308 począwszy 57 poczekalny 238 poczesny 217 poczestny 217 poczwanić się 36 podanie 194, 195 podąsanie 278, 308 podchodzony 334 podchodzić sobie 334 podcyfrować 321 podczytywać 281 podejmować 263 podejrzeć 265, 334, 355 podejrzywać 263, 265 podejrzywając 267 podejrzywując 267 podgartywać 263, 265 podjezdne 112, 114 podkurek 112, 114 podłota 182, 183 podmiotowizm 168, 169 podnieciciel 163 podnieść 281, 308 podnocować 281, 308 Podolak 172 Podolanka 172 Podole 172 podonczas 112, 114 podoręcze, na podoręczu 335 podorędzie, na podorędzi, na podorędziu 335 podpalić 335 podrad 36 podrażniać 278, 308 podrostki 129, 134 podróżnica 177 podróżniczka 177 podróżnik 177 podrwiewać, podrwiewał 118 podsłuch 200, 206 podstawka 170 podsypka 208, 209 podszywać 335, 355 podużać 25 podużeć 25 podwórca 127 poetycki 259 poezja 259 poforsować 279, 308 poganizm 168 pogan 36 pogarnąć się 279, 308 pogląd 200, 206 pognębiać 279, 308, pognębiający 308 25*...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1949. Język Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego). Studium z dziejów języka polskiego XIX wieku, Warszawa : TNW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.