planista-ekonomista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Zgodni jesteśmy z wnioskiem .pierwszym, że planista-ekonomista ma prawo do próby analizy kosztów procesu nauczania, ale musi wykonać ją w terminach przystosowanych do swoistości nauczania. W przeciwnym wypadku naraża się na przeoczenie tych korzyści, do osiągnięcia których nauczanie ma właśnie pobudzić...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.