piagetowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) operacje matematyczne stają się autonomiczne, ma być zdaniem Piaget — w płaszczyźnie historycznej — materm tyka starożytnych Greków, w płaszczyźnie osobniczego ros woju — przełamanie dziecięcego egocentryzmu. Wraz z prze kroczeniem tej granicy kończy się możliwość interpretowg nia piagetowskiej teorii wiedzy matematycznej w duch materializmu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ładosz, Jarosław 1968. Szkice z epistemologii matematyki. Matematyka jako działalność konstruktywna, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.