perfekcjoryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tościowsze wyniki tych nauk. Ks. K. Wojtyła w pracy zatytułowanej W poszukiwaniu podstaw perfekcjoryzmu w etyce nawiązuje natomiast właśnie do podstaw metafizycznych etyki uzasadniając, że niektóre jej aspekty, m. in. i perfekcjoryzm, wystąpić mogą tylko przy założeniach określonej filozofii bytu. Dlatego właśnie moment perfekc jory zmu, polegający na uwzględnieniu faktu moralnego doskonalenia się człowieka drogą wykonywania przezeń czynów dobrych, dostrzegamy w etyce Arystotelesa i św. Tomasza, nie ma go natomiast w systemach wychodzących z analizy świadomości, m. in. u Kanta i Schelera...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.