peptydowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pochodzenia czes., 18501922); Hofmeister wysunął koncepcję, że b. składa się z aminokwasów powiązanych peptydowo; Fischer zaś opracował w pierwszych latach XX w. metodę syntezy peptydów; w ciągu kolejnych 30 lat dostarczono licznych dowodów potwierdzających wyniki prac obu badaczy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.