peowiacko-defensywiacki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W latach 1933-1934 zaszedł pierwszy wypadek zabójstwa w Rosji dwóch członków KC KPP — Jerzego Czeszejki-Sochackiego oraz Tadeusza Żarskiego. Oskarżono ich bezpodstawnie, że byli „agenturą peowiacko-defensywiacką” w łonie KPP...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZHist - Zeszyty Historyczne (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.