patriarchalno-jowialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sobieszczański (w szkicu pt. Nowolipie i Nowolipki, Ustąp z przygotowanej do druku Historii Warszawy) pisze, że przed ten osobliwy trybunał były wyprowadzane i ostatecznie przezeń rozsądzane sprawy o ,,pobicie, złorzeczenie, oszukaństwo, pijaństwo, niemoralne życie, przywłaszczenie cudzej własności i nieregularne płacenie czynszów”. 5 Tenże autor dodaje (a to już wygląda jak cień w tym patriarchalno-jowialnym obrazie), że pisarz sądu klasztornego, którym bywał zwykle bliski krewniak ksieni, korzystając z przymusowego odosobnienia władzy najwyższej, sam się najczęściej za nią podawał, naiwnych nowolipian na własną rękę gnębiąc i wyzyskując. Gdy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gomulicki, Wiktor 1960. Opowiadania o starej Warszawie, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.