paszerski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Później ja muszalem jecze jednąm piewnicę pod sklepem zrobiec, bo dlatego że ja miałem 2 córek i zonie i wnuka. (P5, 54 Klon Szcz.) bo dlatego ze nie było takiego wagonu paszerskiego, bo miejszce we wagonie, jako drwię były za wąskie. (L — KP 11 Klon Szcz.) 2. 	Spójnik wprowadzający zdania podrzędne o funkcji przyczynowej z odcieniem przeć i ws ta wnym. Bo jest tu bliskie ‘gdyż, w przeciwnym razie', ‘a jak nie, to': Karabźin daj, bo stśele...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PFil - Prace Filologiczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.