parzysto-parzysty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tyka tej szkoły była wiedzą wysoce spekulatywną, mającą mało wspólnego ze współczesną jej babilońską techniką rachunkowy. Liczby dzielono na klasy: parzyste, nieparzyste, parzysto-parzyste, nieparzysto-nieparzyste, pierwsze i złożone, doskonałe, zaprzyjaźnione, trójkątne, kwadratowe, pięciokątne itd. Część najbardziej interesujących wyników dotyczyła „liczb trójkątnych“, które stanowiły ogniwo między arytmetyką i geometrią:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Struik, Dirk J. 1963. Krótki zarys historii matematyki do końca XIX wieku, tłum. P. Szeptycki, drugie wyd. popraw., Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.