parzysto-nieparzysty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czych, pozostałe j.a. mogą być wytwarzane sztucznie w reakcjach—*■ jądrowych. Większość trwałych j.a. ma parzystą liczbę protonów i neutronów (tzw. jądra parzysto-parzyste); jądra parzysto-nieparzyste są mniej trwałe i mniej rozpowszechnione; najmniej trwałe są jądra nieparzysto-nieparzyste (istnieją tylko 4 jądra nieparzysto-nieparzyste nie ulegające rozpadowi promieniotwórczemu). W wyniku analizy własności du...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.