paronimia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Trzeba jednak podkreślić, że ilość adideacji będących wynikiem dźwiękowego podobieństwa komponentów i jednocześnie motywacji znaczeniowych jest niewielka. Typowe dla tego procesu okazuje się łączenie wyrazów znaczeniowo odległych, takich jak piwo i piwonia (por. slang, piwonia 'piwo'). Dlatego też zjawisko to można traktować jako rodzaj paronimii, a z punktu widzenia aluzji leksykalnej jako przywoływanie (niekiedy w celach ekspresywnych) formy i znaczenia jednego wyrazu przez wyraz inny. III. 	Ekspresja a procesy słowotwórcze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Grabias, Stanisław 1981. O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Lublin : Wyd. Lubelskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.