paramimia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niektóre jednakże typy odmów są jednoznaczne. Dzieje się tak wówczas, gdy reakcje panmimiczne nie uległy dyssolucji, nie nabrały autonomicznych znaczeń, nie mają charakteru automatyzmu, nie zaskakują sprzecznością jak paramimia czy p | atymia, a podtrzymują wypowiedź i są z nią zsynchronizowane. Tak jest przy negatywistycznych wypowiedziach typu biernego o charakterze prostych potwierdzeń w wypadku pytania bez negacji i prostych zaprzeczeń, gdy zdanie pytające zawiera negację. Na przykład: IV. B.: Czy pan pracuje?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.