pansymbolizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nem „symbolizmu“. Tymczasem wszelka poezja nacechowana prawdą doświadczenia życiowego, nie nastrojowa jedynie, lecz poznawcza, nie powinna być wliczana do jakiegoś pansymbolizmu, który rozdęto w ten sposób do niebywałych rozmiarów i powiększono nadmiernie znaczenie i wagę pewnego kierunku, w istocie zamkniętego w ramach krótkiego czasu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jastrun, Mieczysław 1956. Wizerunki. Szkice literackie, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.