paneuropejczyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i jego rodzinę. Norwid pisał zjadliwie: „Sp. K. Branicki pomiędzy innymi zaletami i tę posiadał, że choć w części zdjął z narodu klątwę - bo przynajmniej dzieci Mickiewicza nie bez chleba zostały”. Wspomniany „Nowy Dziennik” ma zupełnie odmienny pogląd na hrabiego: na podstawie publikacji Branickiego - nazywa go „paneuropejczykiem z połowy ubiegłego wieku, który gdyby żył w roku 1932, znalazłby się ze swoimi poglądami i kulturą w towarzystwie elity duchowej współczesnej Europy”. Gazeta wróciła do dawnej wypo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Janion, Maria 2000. Do Europy – tak, ale razem z naszymi umarłymi, Warszawa : Sic!
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.