pajdocentryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) winę za to naturalistyczny system wychowania szkolnego. System ten zwłaszcza w postaci liberalistycznego pajdocentryzmu sprzyja szczególnie rozrastaniu się takich wad, jak rozhukanie i dzikość, brak karności i wytrwałości, brak opanowania i im podobnych, z których wyrastają i większe przestępstwa, zmuszające do wkraczania władz bezpieczeństwa i sądów. Wprawdzie tylko sporadycz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Muzeum - Muzeum (Lwów)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.