półokreślić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (*) nazywa się nieokreśloną, jeżeli przybiera wartości różnych znaków, np. x\—6jr|-l-8xjxa. F. (*) nazywa się półokreślona, jeżeli jest określona, ale ponadto wartość zero może przybierać nie tylko dla wszystkich wartości zmiennych równych zeru, np. f. x\—2xxx2+x\ przybiera wartość zero nie tylko dla xx = x2 = 0, ale również dla wartości xx = x2 = 1, a także xx = x2 = 2 itd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.