owocowo-eterowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) aceton CH3COCH3, keton dimetylowy, propanon; najprostszy keton alifat. Bezb. ciecz o temp. wrz. 56,1 °C, temp. topn. —94,3°C, o charakterystyęznym zapachu owocowo-eterowym, d\0 = = 0,7904, miesza się z wodą, alkoholem i eterem, jest łatwopalny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzeziński, Jan et al. 1990. Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Chemia, wyd. 2 zmien., Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.