oszacowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) prawnik, ale i jako organizator, mąż stanu. W rozprawie o Dziesięcinach naprzykład — w swoim czasie wysoko znać cenionej, bo tłómaczonej na obce języki — podaje on naprzód historyczny przebieg tego prawa 1 tej służebności; potem ocenia je ze stanowiska prawniczego; a wreszcie, w kenkluzyi, wnosi oszacowanie dziesięcin, mające się odbywać co lat piętnaście, i na podstawie tego oszacowania skup dziesięcin, lub też pozostawienie ich nadal, podług woli i ugody uprawnionych i zobowiązanych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1904. Historya literatury polskiej. T. 4-5, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.