oswobodziciel

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) VIII. straciwszy swe zasoby pieniężne na zabawach w Lyonie, nic miał o czćm dalćj prowadzić swego wojska, Bianka Sabaudzka dała mu swe klejnoty, Medyolan 50,000 dukatów, Genua 100,000 szkudów. Cale Włochy przyzywały go jako oswobodziciela; Jan Galeazzo w nadziei, że go uwolni z pod ucisku wuja, Florencya że się za jego pomocą wydobędzie z pod jarzma Medyceuszów, Alexander VI., że zyska nowe księstwo dla swej rodziny,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.