osuszanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) miejętnych z urzędu brali w opiekę. Za granicę wolno wywozić tylko to zboże, które zbywa’ nad potrzebę wyżywienia ludności. Stepy, lasy, nawet bagna, należy zamienić w urodzajne pola uprawą, karczowaniem, osuszaniem i w tym celu zakładać w pustkach kolonie, a osadnikom dla zachęty nadawać grunta i (jeżeli są poddanymi) wolności. Włóczęgów, próżniaków, kaleków doglądać, jednych zamykać w domach poprawy, innych zaprzęgać do robót choćby lżejszych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1903. Historya literatury polskiej. T. 1-3, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.