oniryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tych kilka poddanych myśli, by uzupełnić nasze uwagi, stanowi tylko próbkę tego, czym stać się może filozofia porównawcza; psychologia, albo ściślej mówiąc psychopatologia, powinny by zająć się historią metafizyki i historią religii i zanalizować je z punktu widzenia psychologii normalnej i z punktu widzenia psychologii oniryzmu i urojeń. Bez wątpienia na przykład nienawiść do ciała, z którą się spotykamy w licznych tekstach gnostyków, ma swe źródło w konfliktach’ psychologicznych. Historia powszechna metafizyk powinna dostarczyć materiału dla psychoanalizy metafizyk, która przygotowałaby rozeznanie rodzaju ducha i wyborów tajemnych, dokonujących się w głębi serc...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.