omłocić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) omłocić zob. oinłócić omłodzić 119, 150 [omlodzić się] 106 omlot 151 omlócić, omłocić 69, 151, 152, 153 omniemać się 136 omniszyć 111, 112 omoczyć 30, 60 omodlić 45, 90 omoknąć 63 omokrzyć 119 omościć 102 omotać 20, 33, 35, 36, 147 omówić 10, 90, 92, 145, 147 omroczyć 104 omrozić 104, 110 omruczeć 28, 44 omsknąć (się) zob. omknąć (się)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krupianka, Aleksandra 1969. Formacje czasownikowe z przedrostkiem o- (ob-) w języku polskim, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.