oliguria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W niektórych, bardzo rzadkich, przypadkach duru brzusznego objawy nerkowe występują nie jako powikłania choroby podstawowej lecz jako zaburzenia kliniczne najistotniejsze, opanowując od początku cierpienia jego obraz chorobowy. Dla tych właśnie przypadków zarezerwować należy miano nephrotyphus (nt.). Nephro-typhus najczęściej wyraża się odosobnionym krwiomoczem, oznaczającym początek choroby. Oprócz krwiomoczu występuje tu oliguria i bóle w okolicy lędźwiowej. Brak jest natomiast takich, właściwych zapaleniu nerek, objawów jak obrzęki, azocica, zaburzenia mózgowe, krwotok z nosa itd. Ten wczesny odosobniony krwiomocz, dający przeważnie rokowanie pomyślne, zasługuje na specjalną uwagę ze względu na to, iż maskuje istotę schorzenia i łatwo sprowadzić może dociekania rozpoznawcze na błędne tory. Rozpoznanie w tych przypadkach opiera się na stwierdzeniu nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.