okowice

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z grona naukowców polskich największe osiągnięcia górskie stały się udziałem Stanisława Staszica, który Tatry zwiedzał w latach 1804—1805 (przypuszcza się, że pierwszy raz odwiedził je ok. 1802 roku). Dokonał on w 1805 roku prawdopodobnie pierwszego wejścia na Kołowy Szczyt z dwoma przewodnikami, którzy używali prymitywnych raków zwanych przez Staszica „okowicami”. „Okowice naszych góralów — pisze — pospolicie składają się z dwóch prętów żelaznych w poprzek stopy idących; a spojonych po bokach pół kołmi także żelaznymi. Między te stawia się noga i rzemieniem z góry przypasuje. Pod prętami są dwa kolce po brzegach stopy”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arczyński, Marek et al. (red.) 1973. Sygnały z gór. Z dziejów minionych sześćdziesięciu lat działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego PTTK, Warszawa : Sport i Turystyka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikpluralia tantum

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.