ojczyzna-ojcowizna

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nej ojczyzny — „ojczyzny-ojcowizny”. Szło również o oddanie sprawiedliwości wielopokoleniowemu fenomenowi narodowościowemu Slązaków-autochtonów, z drugiej zaś strony o stymulowanie integracji jako „wspólnoty różności”, „wspólnoty odrębności”. Usiłowaliśmy więc ukazywać zarazem współczesne stawanie się owej „wspólnoty odrębności”, „śląskiej retorty”, jak ją nie od dzisiaj zresztą przyjęto nazywać...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.