ojczyzna-dobro

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) O ile ojczyzna-dom rodzinny daje człowiekowi przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, swojskości, o tyle ojczyzna-dobro wspólne stawia już pewne wymagania, nakłada obowiązki. W tym wymiarze człowiek staje się obywatelem, co niekoniecznie oznacza tylko przynależność państwową...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bartmiński, Jerzy (red.) 1993а. Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich. Praca zbiorowa, Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.