odkreślić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) twota, śmierć, obojętność panują. Wśród walki postępowej żywiołów eklektyzm jest sam spokojnym, obojętnym, jednak się od walki nie wyłącza i przeszkadza jej, bo gromadząc obustronne sprzecznych stanowisk żywioły nie dozwala im prędko dojść do ich ostatecznych wypadków, nie dozwala więc prawdzie wybłysnąć. W pojęciu bardziej odkreślonym, bardziej szczegółowym, np. postępu ludzkości, elektyzm jest wybieraniem; z każdego stanowiska wybiera to, co mu się zdaje być dobrym, jak w dziedzinie umysłowej zdań i zasad zupełnie obcych i niezależnych, bezzwiązkowych — gromadzi stosy, staje w pośrodku spierających się żywiołów, modyfikuje je swoją wyborczością ich cząstek, zaćmiewa obie strony, tamując ich walkę, ale on sam nic zgoła wydać nie może; więc jako kwiatki uszczknione na tysiącznych krze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kieniewicz, Stefan (oprac.) 1950. Rewolucja polska 1846 roku. Wybór źródeł, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.