ockhamista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) monowi!), Arystotelesowi i Awicennie 23. Badania P. Duhema, L. Thorndike’a, ks. K. Michalskiego i wielu innych cofnęły już znacznie wstecz początki nauki nowożytnej, każąc doszukiwać się ich u XIV-wiecznych ockhamistów; dalsze dociekania (zwłaszcza prace pani A. L. Maier) zmuszają do tego, by zalążków tych szukać jeszcze wcześniej, w początkach wieku XIII, a może nawet częściowo już w w. XII. Stąd to urosły do symbolu tytuł nadawany Wilhelmowi Ockhamowi: Venerabilis inceptor 24 — czcigodny inicjator — powinien by być nadany również i innym jego XIII-wiecznym poprzednikom na katedrach oksfordzkich, a wśród tych przede wszystkim Robertowi Grosseteste...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czeżowski, Tadeusz (red.) 1960. Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, War­szawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.