ocieplacz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Fehler 'błąd, wada*/* fetyna 'sztuczny tłuszcz, który otrzymywali więźniowie*/nm. Fette 'tłuszcz*/* filc, -e 'niespodziewana rewizja** fucha 'możność dodatkowej żywności /najczęściej za wykonywaną komuś usługę/** futra "wykonywane przez więźniów prymitywne ocieplacze na szyję*ł gapa 'znaczek, który nosili esesmanL obok swastyki** geszeft 'rzecz, interes, sprawa* /nm. Gesch&ft 'sprawa*/* gimnastiorki 'wojskowe bluzy, które otrzymywali więźniowie po zamordowanych jeńcach radzieckich** glajzy 'tory kolejowe budowane przez więźniów* /nm...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Językoznawca - Językoznawca (Lu­b­lin)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.