ocieniać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) drością, ale pokutą za grzechy, Augustynem zostać nie mogę. I coraz bardziej ciemniało i szarzało w ubogićj celce; słońca promienie przez gałęzie lipy starej, która połowę okna ocieniała, wprost padały na obraz Bolesnćj Matki Boskiej, a biedna jakaś ptaszyna, szczęśliwa że wśród tego lasu murów zieloną gałąź znalazła, szczebiotała piosenkę wieczorną! O i to słońce i ta lipa i ten śpiew ptaszyny jak żywo stoi przed oczyma duszy mojćj...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.