ociemnienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wiele z nich wzbudziło szczere oburzenie. Warszawa nie mogła nie uważać za zniewagę tego, że minister Grabowski, którego nazywano „ministrem ociemnienia”, otrzymał „za gorliwość w dziele oświaty” ogromną kwotę stu tysięcy złotych polskich gratyfikacji, że pasożyt, obżartuch i leń, marszałek dworu Broniec, ojczym 'księżnej łowickiej, dostał pięćdziesiąt tysięcy złotych polskich, a znienawidzony Łubowidzki dwadzieścia pięć tysięcy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Beylin, Karolina 1958. Tajemnice Warszawy z lat 1822-1830, wyd. drugie, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.