obwiezienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kiedy w jakiś czas potem (bohater jest wówczas stypendystą fundacji charytatywnej, studentem college’u dla „zdolnej młodzieży murzyńskiej”) przyjeżdża do owego college’u prezes owej fundacji, narrator powieści otrzymuje zadanie obwiezienia go samochodem po okolicy. Ale zamiast dokonać „pokazowego” objazdu i zademonstrować gościowi to, co jest przewidziane w programie takich wizyt, narrator obwozi pana Nortona, nobliwego purytanina z Nowej Anglii, po slumsach murzyńskich i zwariowanych knajpach, gdzie się gnieżdżą wojenni wykolejeńcy - ta partia powieści jest jedną z najzabawniejszych i zarazem najbardziej gorzkich grotesek (makabresek) we współczesnej literaturze amerykańskiej. Wywołuje to oczywiście szok u wiekowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sadkowski, Wacław 1968. Drogi i rozdroża literatury Zachodu, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.