obliczeniowo-intuicyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mian. W ich wyniku ukazano dowolność postulatów tradycyjnej geometrii, wypracowano teorię liczb pozaskończonych, wprowadzono ścisłe definicje do wielu działów, ukazano niemożność rozwiązania pewnych problemów, dla których poszukiwano rozwiązań przez długie stulecia. W wyniku tych przeobrażeń matematyka przestawała być dyscypliną o charakterze obliczeniowo-intuicyjnym i stawała się coraz bardziej świadoma swych epistemologicznych uwarunkowań. Z rozwojem jej abstrakcyjnego charakteru i z uwrażliwieniem na ścisłe dedukcyjne uzasadnienia pojawiły się nowe tęsknoty za formalizacją matematyki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Życiński, Józef 1983. Język i metoda, Kraków : Znak
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.