objątrzyć się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) obiżny zob. obirzny objadać 14, 70 objaśniać 116 objaśnić 115 objawiać 128 objawić 128, 141 objąć 23, 24, 97 [objądrznić] 118 objątrzyć się 45, 46, 54, 55 objechać 11, 13, 27, 74, 78 objednać 47, 155 objeść 70, 86, 89 objeść się 16, 79, 82, 83, 145 objeździć 27, 75, 78, 151, 152 objeżdżać 78 objuczyć 99 obkadzać 29 obkadzić 29, 146 obkapać 57 obkarmić 82 obkamiić 13, 82, 83, 146, 147 obkąsać 70 obkładać 29 obkolić 99, 146 obkopać 20, 26, 86 obkować 30 obkrążyć 27 obkręcić 36, 146 obkroić 66, 72, 146 obkrzywić 119, 146 obkuć 30 Obkupić się 14, 79, 81, 83, 145 obkurczyć się 42 obkurzyć 99 oblać 30. 85, 86, 87, 97...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krupianka, Aleksandra 1969. Formacje czasownikowe z przedrostkiem o- (ob-) w języku polskim, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo