obświecać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) obstrzykiwać 41 obstukać 42, 69 obsuć 25, 31 obsunąć (się) 13, 58, 69, 144 obsuszać 62 obsuszenie 65 obsuszyć 13, 62, 64, 65, 148 obsychać 62 obsyłać 75, 87,146 obsypać 13, 25, 31, 58, 87 obszacować 52,146 obszańcować 101 obszarpać 69 obszczekać 77, 91, 92 obszczeknąć 91 obszczepić 100 obszczypać 69, 74, 76, 77 obsznurować 101 obszorcować 103 obsztaflrować 35 obszturchać, obszturkać 41 obszukać 74, 77, 78, 89, 144 obszyć 34, 146 obszywać 34 obudzić 141 obśeiskać 77, 78 obślimaczyć 111 obślinić 101 obśiizać 62 obśliz(g)nąć się 58, 60, 62 obśmiać 89 obśmiać się 81, 83 obśmieszyć 119 obśmiewać się 81 obświecać 53 obświecić 53, 147 obtaborować 100 obtaczać 24, 32 obtajać 13, 61, 62, 64, 148 obtańcować 16, 28, 44, 77, 78, 85 obtańczyć 28, 77 obtargać 68 obtargować 88 obtestować się 134 obtłuc 68 obtoczyć 24, 32, 41, 147 obtopić 63 obtopnieć 61, 63 obtracić 136 obtraktować 77 obtrącić 68 obtropić 105 obtrząsać 68 obtrząść 68 obtulać 32 obtulić 32 obtykać 26, 31, 146 Obuch 126 obuczać 80 obuczanie 81 obuczyć 80 obuć 32, 130 obudować 22, 85 obudowanie 22 obudzić 13, 14, 15, 50, 57, 141 obulwarować 104 obumierać 61, 62 obumrzeć 13, 62, 64, 144 oburknąć 91, 92 oburzenie 37 oburzyć, oborzyć 37, 126, 127 obuzdać 99 obwadzić 51, 149 obwalać (się) 31, 58 obwalić (się) 13, 57, 58. 59...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krupianka, Aleksandra 1969. Formacje czasownikowe z przedrostkiem o- (ob-) w języku polskim, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo