nowotomizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Historyczna ocena Tomasza (1227 —1274) wprowadzana bywa często na błędne drogi przez walki spółczesne. Usprawiedliwione odrzucanie nowotomizmu anachronicznego niesłusznie bywa często przyczyną zwalczania również tomizmu dawnego i prawdziwego. Zapewne, Tomasz nie był pierwszorzędnym myślicielem, ale był wybitnym umysłem i wcale nie skrajnym fanatykiem; nie wzniósł się z władczą potęgą ponad swój czas, ale powiązał i opracował wszystko, cokolwiek ten czas z sobą przyniósł, a uczynił to z wielką zręcznością i łagodnością...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.