normatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wala się jednakże jakąś psychologją profesjonalną i normatywną, ale na tle odkrytego przez swoje oczy morza, niezwykłego nowego morza, daja procesy dusz także niezwykłych, zawikłanych, skomplikowanych, wyjątkowych. Takie preparaty psychologiczne, jak kapitan okrętu-widma „Borgemaster Dalk", captain Allinsonn, captain Mac Whirs, stary Singleton, Almeger, jak gruźliczny, czarny olbrzym Wait, jak captain Haberd, jak Anthony Bodę, są tylko zewnętrznie na „obraz i podobieństwo“ „ludzi z morza“, skreślonych piórem Lotich, Kiplingów egzotyczni; wewnętrznie są to okazy podpatrzone jakby przez Dostojewskiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.