nominatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1. W leksykologii przed wyjaśnieniem, na czym polega różnica między podstawowym zasobem słów i słownictwem, trzeba zanalizować stosunek języka do pojęcia i do nazywanego przedmiotu. W różnych wyrazach te dwie funkcje występują w różnym stopniu. I tak w wykrzyknikach, w zaimkach, w imionach własnych nie istnieją pojęcia, ale w wykrzyknikach brak również funkcji nominatywnej, podczas gdy imiona własne odznaczają się przerostem nominatywności — na tym polega jedyny sens ich istnienia, nominatywna zaś funkcja zaimków zostaje zastąpiona przez funkcję wskazującą, co też stanowi ich specyfikę. Wyrażanie pojęć w wyrazach samodzielnych i w liczebnikach także nie jest jednakowe, ponieważ są to pojęcia różnego typu. Szczególne stanowisko mają wyrazy pomocnicze, słowa-morfemy, jak się je czasem nazywa, ale jednak słowa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lewicka, Halina (red.) 1953. Z zagadnień językoznawstwa ogólnego. Zbiór artykułów z czasopiśmiennictwa radzieckiego, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.