nomarcha

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Oligarchia kapłańska sprawuje władzę przede wszystkim z myślą o własnych korzyściach, ale siłą rzeczy strzec musi podstawowych interesów całej klasy panującej. Z arystokracją kapłańską najściślej sprzymierzona jest świecka arystokracja urzędnicza (nomarchowie), natomiast wśród szlachty i niższych 1 Akcja powieści toczy się w wieku XI p.n.e. Walka Herhora z upadającą dynastią XX o władzę jest faktem historycznym. Za ostatnich Ramessydów stanowisko polityczne kapłanów Amona tebańskiego wzrosło tak bardzo, że faraonowie utrzymali tylko zewnętrzne pozory władzy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Baculewski, Jan 1954. Historia literatury polskiej dla klasy X. Cz. II. Literatura okresu pozytywizmu i realizmu krytycznego, Warszawa : PZWS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.