nitrobenzen

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Assoc., t. Ill, Nr 18, str. 1643—1647. Dawne poglądy o uszkodzeniach układu krwiotwórczego, wywołanych przez leki, opierały się wyłącznie na pojęciu odczynów toksycznych i obejmowały zmiany spostrzegane po zatruciu ołowiem, rtęcią, arsenem, fenylhydrazyną, trójnitrotoluenem, benzenem, oraz methemoglobinemię, powstałą po chlorku potasu, antypirynie, acetanilidzie, acetofenetydynie, anilinie i nitrobenzenie. Mimo, iż odczyny uważano za zjawiska toksyczne, uznawano jednak indywidualną wrażliwość na te ciała, jako moment grający rolę w powstawaniu wywołanych przez nie zmian chorobowych. Dopiero w r. 1930 powstało — na...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.